Nød lærer nøgen kvinde at springe over, hvor gærdet er lavest 

Nød lærer nøgen kvinde at tage det som en mand 

Når krybben er tom, så er Jesus gået 

Når krybben er tom, så spiser man hesten 

Man skal ikke kaste med dværge, når man selv er en undermåler 

Man skal ikke kaste med sten, når man bor på Nørrebro 

Man skal ikke kaste med æbler, når man selv er et skrog 

Man skal ikke skyde med elastikker, når man selv går i gummistøvler 

Man skal ikke kaste med bowlingkugler, når man selv er en kegle 

Man skal ikke sælge skindet, før børnene er skudt 

Man skal ikke kaste med Steen, når man selv hedder Stoffer 

Man skal ikke skure hunden på hårene 

Man skal ikke excellere i fremmedord, man ikke er kompetent til at definere, da man så risikerer at abstrahere fra de relevante realiteter 

Man skal ikke sparke til nogen, når man ligger ned 

Kun en dråbe frygter ikke havet 

Kun havet frygter ikke tåber 

Brændt barn lugter ilde 

Den, der gemmer til natten, får krummer i sengen 

Den, der ikke laver fejl, lever i rutinen 

Den, der kommer først til Brugsen, får først handlet ind 

Den der tier - må jeg få den? 

Hver mand tror, tyv stjæler 

Hellere en kæp i øret end en bjælke i øjet 

Alle kan drikkes smukke 

Den rette nøgle åbner let låste døre 

Rige børn leger bedst 

Der er intet, der er så skidt, at du ikke kan glæde dig over, at det ikke skete for dig 

Gode dyr er rådne 

Man lærer, så længe man har lever 

Man er først fuld, når man ikke kan ligge på gulvet uden at holde fast 

Hvis du møder et menneske uden smil, så giv ham et af dine 

Det kan højst gå godt hver gang 

En dårlig undskyldning er bedre end ingen undskyldning 

Hellere lykkelig af dumhed end klog af skade 

Ingen roser uden torne. Ingen grise uden orne 

Når man regner med præsten, pisser han på degnen 

At rejse er at vente 

Hvis ikke du rider den dag, du sadler, kan det være, at hesten er sur, når du endelig vil afsted 


En rådende, almen antagelse konstaterer de overordnede indlæringsprocessers muligheder som værende successivt fungerende, samt værende potentielt ekspansive, i et tidsrum, hvis udstrækning modsvarer hvad man med generelle statistiske bedømmelsesmetoder anslår som værende den menneskelige organismes gennemsnitlige eksistensperiode under normalt gældende forhold 
(Man lærer så længe man lever) 

Individer, der er henvist til at residere i transparente domiciler, bør ikke tilrådes at anvende større eller mindre geologiske fragmenter som kasteskyts 
(Man skal ikke kaste med sten, når man bor i et glashus) 

Iagttagelsen af en enkelt repræsentant for familien Hirundinidae bør ikke give anledning til spekulationer om varmere årstiders umiddelbart forestående indtræden 
(En svale gør ingen sommer) 

Samspilssituationer, involverende spæde eller yngre personer engageret i diverse uspecificerede rekreative sysler, frembringer almindeligvis de mest hensigtsmæssige resultater såfremt participanterne er indbyrdes kompatible 
(Lige børn leger bedst) 

Cylindriske beholdere i mellemstørrelsen, hvis indre lagerkapacitet er uudnyttet, må med rimelig forventning formodes at besidde væsentlige akustiske kvaliteter 
(Tomme tønder buldrer mest) 

Forhenværende væskeemballerede cylindriske beholdere udviser i påfaldende grad omvendt proportionalitet mellem tidligere fyldningsgrad og nuværende evne til lydfrembringende virksomhed 
(Tomme tønder buldrer mest) 

Et visuelt handicappet feminint individ tilhørende en af de domesticerede arter af slægten gallus kan undtagelsesvis excellere i lokaliseringen af diminutive cereal-enheder 
(Blind høne kan også finde korn) 

Opfyldning af åbne drikkevandsboringer foretages på et ugunstigt tidspunkt når et letalt nedfald af yngre individer i borehullet tidligere er indruffet 
(Man skal ikke kaste brønden til, når barnet er faldet i) 

Selv en mindre topografisk forskydning i kørebanens overfladeprofil kan medføre en så drastisk forskydning af et vehikels massemidtpunkt, at en ulykke bliver den umiddelbare følge 
(Liden tue kan vælte stort læs) 

Personer, der er optagne af entreprenørarbejde med henblik på overrumplende underminering af andres geofysiske eksistensgrundlag, må kalkulere med væsentlige statistiske risici for selv at blive offer for omtalte virksomhed 
(Den, der graver en grav for andre, risikerer selv at falde i den) 

Blandt endnu ikke konfirmerede personer af begge køn, der har været udsat for indgående kontakt og kendskab med forbrændingsprocessers oxidative forløb, næres en udbredt modvilje mod gentagen berøring med samme 
(Brændt barn skyr ilden) 

Flamberet pode undviger kemiske reaktioner, der udvikler høj termik 
(Brændt barn skyr ilden) 

Almenmenneskelige samhørighedsfølelser af ældre dato udviser sjældent - eller aldrig - begyndende tendens på oxydering 
(Gammel kærlighed ruster ikke) 

Social nød og økonomisk elendighed er den væsentligste faktor til upåklædte hunkønsvæseners indtræden i tekstilbranchen 
(Nød lærer nøgen kvinde at spinde) 

Ynk indpoder blottet feminist at fabrikere klæde udfra uld, hør eller bomuld 
(Nød lærer nøgen kvinde at spinde) 

Tilstedeværelse af overflødig assistance kan forårsage en væsentlig forringelse af fødevarernes art og konsistens 
(For mange kokke fordærver maden) 

Vederfares et gunstigt udfald på en given tildragelse, vil det, alt andet lige, afstedkomme veltilfredse attituder overfor tilværelsen i al almindelighed 
(Når enden er god, er alting godt) 

Blandt heste kan der, efter indtagelse af de for dem forelagte foderstoffer, opstå visse interanimalske interaktioner, kendetegnet ved adfærdsmønstre af en overvejende aggressiv karakter 
(Når krybben er tom, bides hestene) 

Efter gentagne gange frugtesløst at have forsøgt at opnå fysisk kontakt med et bestemt træs frugter, udtalte ræven sarkastisk: "Jeg tør udtrykke formodning om, at disse frugters ph-værdi er væsentligt lavere end 7" 
("De er sure", sagde ræven. Den kunne ikke nå rønnebærrene) 

Det må ej anses for tilrådeligt, at ansatte og selverhvervende henhørende under bagerierhvervet overvurderer produktionsapparatets energetiske ydeevne og fysiske kapacitet 
(Man skal ikke slå større brød op, end man kan bage) 

Daglig indtagelse af speciel kerne indeholdende frugt minimerer kontakt med repræsentanter for sundhedssektoren 
(Et æble om dagen holder doktoren væk)

En rådende, almen antagelse konstaterer de overordnede indlæringsprocessers muligheder som værende successivt fungerende, samt værende potentielt ekspansive, i et tidsrum, hvis udstrækning modsvarer hvad man med generelle statistiske bedømmelsesmetoder anslår som værende den menneskelige organismes gennemsnitlige eksistensperiode under normalt gældende forhold.
(Man lærer så længe man lever)

Individer, der er henvist til at residere i transparente domiciler, bør ikke tilrådes at anvende større eller mindre geologiske fragmenter som kasteskyts.
(Man skal ikke kaste med sten, når man bor i et glashus)

Iagttagelsen af en enkelt repræsentant for familien Hirundinidæ bør ikke give anledning til spekulationer om varmere årstiders umiddelbart forestående indtræden.
(En svale gør ingen sommer)

Samspilssituationer, involverende spæde eller yngre personer engageret i diverse uspecificerede rekreative sysler, frembringer almindeligvis de mest hensigtsmæssige resultater såfremt participanterne er indbyrdes kompatible.
(Lige børn leger bedst)

Cylindriske beholdere i mellemstørrelsen, hvis indre lagerkapacitet er uudnyttet, må med rimelig forventning formodes at besidde væsentlige akustiske kvaliteter.
(Tomme tønder buldrer mest)

Et visuelt handicappet feminint individ tilhørende en af de domesticerede arter af slægten gallus kan undtagelsesvis excellere i lokaliseringen af diminutive cereal-enheder.
(Blind høne kan også finde korn)

Opfyldning af åbne drikkevandsboringer foretages på et ugunstigt tidspunkt, når et letalt nedfald af yngre individer i borehullet tidligere er indtruffet.
(Man skal ikke kaste brønden til, når barnet er faldet i)

Vederfares et gunstigt udfald på en given tildragelse, vil det, alt andet lige, afstedkomme veltilfredse attituder overfor tilværelsen i al almindelighed.
(Når enden er god er alting godt)

Selv en mindre topografisk forskydning i kørebanens overfladeprofil kan medføre en så drastisk forskydning af et vehikels massemidtpunkt, at en ulykke bliver den umiddelbare følge.
(Liden tue kan vælte stort læs.)

Personer, der er optagne af entreprenørarbejde med henblik på overrumplende underminering af andres geofysiske eksistensgrundlag, må kalkulere med væsentlige statistiske risici for selv at blive offer for omtalte virksomhed.
(Den, der graver en grav for andre, risikerer selv at falde i den.)

Blandt endnu ikke konfirmerede personer af begge køn, der har været udsat for indgående kontakt og kendskab med forbrændingsprocessers oxidative forløb, næres en udbredt modvilje mod gentagen berøring med samme.
(Brændt barn skyr ilden.)

Flamberet pode undviger kemiske reaktioner, der udvikler høj termik.
(Brændt barn skyr ilden.)

Almenmenneskelige samhørighedsfølelser af ældre dato udviser sjældent - eller aldrig - begyndende tendens på oxydering.
(Gammel kærlighed ruster ikke.)

Social nød og økonomisk elendighed er den væsentligste faktor til upåklædte hunkønsvæseners indtræden i tekstilbranchen.
(Nød lærer nøgen kvinde at spinde.)

Ynk indpoder blottet feminist at fabrikere klæde udfra uld, hør eller bomuld.
(Nød lærer nøgen kvinde at spinde.)

Tilstedeværelse af overflødig assistance kan forårsage en væsentlig forringelse af fødevarernes art og konsistens.
(For mange kokke fordærver maden.)

Vederfares et gunstigt udfald på en given tildragelse, vil det, alt andet lige, afstedkomme veltilfredse attituder overfor tilværelsen i al almindelighed.
(Når enden er god, er alting godt.)

Blandt heste kan der, efter indtagelse af de for dem forelagte foderstoffer, opstå visse interanimalske interaktioner, kendetegnet ved adfærdsmønstre af en overvejende aggressiv karakter.
(Når krybben er tom, bides hestene.)

Efter gentagne gange frugtesløst at have forsøgt at opnå fysisk kontakt med et bestemt træs frugter, udtalte ræven sarkastisk: "Jeg tør udtrykke formodning om, at disse frugters ph-værdi er væsentligt lavere end 7".
("De er sure", sagde ræven. Den kunne ikke nå rønnebærrene.)

Det må ej anses for tilrådeligt, at ansatte og selverhvervende henhørende under bagerierhvervet overvurderer produktionsapparatets energetiske ydeevne og fysiske kapacitet.
(Man skal ikke slå større brød op, end man kan bage.)

Daglig indtagelse af speciel kerne indeholdende frugt minimerer kontakt med repræsentanter for sundhedssektoren.
(Et æble om dagen holder doktoren væk.)