03-11-2017

Om zoologiskehaver og hvorfor jeg er for

Jeg delte et nuttet klip med en næsehorns-kalv, der leger på gangene i en zoologiskhave. Og vennen mener at vilde dyr hører til i naturen (Y)

Mit svar:

Først og fremmest er jeg faktisk enig med dig. Men alt for mange mennesker, mener det modsatte. Dvs de vil ikke have dyr i naturen: Der skal ligge marker, og høstes afgrøder og husdyrhold i store mængder. Der skal bruges træ til brændsel og møbler og bygninger. Og så ligger træet i vejen for markerne.
Alt for mange i fx Østasien skal bruge hornene til medicin (Nej, ikke til potensfremmer. Det er almuesnak. Men de tror på medicin-delen, når vi snakker tykhuder)

Flere steder i Verden har man genbanker, i håb om at kunne bruge indholdet som backup, når mennesket langt om længe har fucket totalt op, eller tæt på.
En af Verdens største genbanker til på Svalbard, og så ligger der reserver rundt omkring, mere eller mindre hemmelige steder (Men blandt andet på Fyn) i fald af mennesket også får fucket de mindre udsatte steder op.
Men de genbanker huser først og fremmest træer, græsser, og alt mulige andre eksemplarer fra planteriget.
Der er skam også på dyreverden, men vi kan ikke bare genskabe en tyranusaurus rex, en søagurk eller vandreduen.

Derfor har man de seriøse zoologiskehaver. Som en slags genbank for især udrydningstruede dyr. Der er streng kontrol med avlen. Og man prøver at holde arterne rene og undgå indavl og krydsninger. Og så laver man avlgrupper så mange steder rundt om i Verden som muligt, så hvis en zoo rammes af mund og klov syge eller en katastrofe af anden art, så vil dyre-arten stadig bestå.

En af forgangsmændene til zoos samarbejde på tværs er min yndlingsforfatter Gerald Durrell. Han brugte de penge, som han tjente som forfatter til at oprette en zoo på Isle of Jersey.

Det handler selvfølgelig om seriøse zoologiske haver. Dem der gør alt for at dyrene får den plads de har behov for. Det er ikke altid at et givent dyr finder plads for lille, selvom vi andre synes at der er trængt. Dyrene skal undholdes (Ikke for publikums skyld) men for at leve nogenlunde på samme betingelser som i naturen. Det nytter ikke at bevare en dyreart, som så ikke kan begå sig, når man prøver at sætte den tilbage i naturen. At den ikke kan finde føde, avle og begå sig.

Men man har behov for publikum til afholde udgifterne. Derfor avler man også på andre dyr. Som fx løver. Fordi de samtidig er nuttede (Løver er iøvrigt også ved at være truede i naturen)
Man er nød til, som tidligere nævnt også at avle på de dyr, der måske er rigeligt af........ for at bevarer yngel-instinkter også.

Også er zoologiskehaver godt for almindelige mennesker. Det er ikke mange årtier siden at storbysbørn troede at mælken kom fra supermarkedet osv. Så en zoo er skam også undervisning. Og hvis folk ser dyrene, så får de også følelser og forståelser for dyrene og deres plads i Verden.

Ja, så er der sagen om giraffen Marius, som blev slagtet foran publikum. Men hvorfor er det så forargeligt?? Hvad skulle zoo ha' gjort med ham?? Han var en han. Hans gener er velrepræsenteret, så avlsmæssigt kunne han ikke bruges. Og ingen steder havde de plads til en ungkarlegruppe. Og han kunne ikke sættes ud i naturen, da der også det er pladsmangel, så han var helt sikkert blevet tævet ihjel af andre giraffer.

Derfor går jeg ind for SERIØSE zoologiskehaver.

Men absolut ikke steder der kun har dyrene som underholdning. Og steder hvor der ikke er plads til dyrene. Og slet ikke steder med hvaler. Heller ikke delfiner.